Batting

Batting — Basic
# Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI AVG Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC ROE FC CI GDP GTP
30 Alexsandr Bogatyrev 8 41 35 14 18 0 13 3 1 1 21 0.514 1 3 4 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0
16 Mikhail Yakovlev 7 23 18 5 9 0 6 3 0 0 3 0.500 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Roman Besonov 5 22 21 2 10 0 9 1 0 0 6 0.476 1 4 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1 Alexsey Valyalin 8 20 19 6 9 0 7 1 0 1 9 0.474 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Alexsandr Kovtun 10 40 32 19 15 0 10 2 0 3 17 0.469 2 3 5 0 0 1 0 1 1 3 3 0 0 0
23 Valentin Aleksandrov 6 29 24 13 11 0 6 4 0 1 15 0.458 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0
17 Boris Fedin 6 25 21 12 9 0 8 1 0 0 4 0.429 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0
11 Andrey Sergienkov 6 19 14 8 6 0 5 1 0 0 5 0.429 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
71 Andrey Starov 5 16 12 4 5 0 5 0 0 0 4 0.417 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Oleg Tishin 7 21 17 10 7 0 6 1 0 0 5 0.412 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
22 Maksim Yudaev 8 27 25 7 10 0 6 4 0 0 6 0.400 0 5 5 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
55 Bogdan Strelchenko 7 23 23 5 9 0 7 1 0 1 6 0.391 2 3 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0
15 Vladimir Titaevv 7 26 23 5 9 0 6 2 0 1 9 0.391 2 7 9 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Sergey Dolinskiy 8 45 33 13 12 0 9 3 0 0 13 0.364 1 3 4 1 1 0 0 2 2 2 1 0 0 0
25 Igor Baryshnikov 7 24 20 5 7 0 7 0 0 0 8 0.350 1 3 4 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0
99 Anton Shirokiy 4 22 18 6 6 0 6 0 0 0 3 0.333 2 2 4 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
32 Mikhail Klimov 5 12 6 6 2 0 2 0 0 0 1 0.333 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Vladimir Titaev 1 5 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
50 Artem Artamonov 3 18 16 4 5 0 3 1 0 1 6 0.313 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
13 Andrey Egorov 2 9 7 2 2 0 1 1 0 0 2 0.286 0 4 4 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
78 Vladimir Antuhov 8 31 26 7 6 0 6 0 0 0 9 0.231 2 3 5 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0
44 Andrey Bogatyrev 5 15 10 3 2 0 1 1 0 0 3 0.200 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 Vladimir Timakov 4 15 7 7 1 0 1 0 0 0 0 0.143 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Andrey Shpakovskiy 3 11 10 3 1 0 1 0 0 0 1 0.100 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
0 Valeriy Guskov 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Andrey Gavrilov 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ilya Sorokin 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALS 11 549 449 168 172 0 132 30 1 9 158 0.383 21 67 88 9 20 11 1 7 8 33 22 0 2 0
Batting — Advanced
# Name RPA OBP OBPE SLG OPS GPA CT% CT2% AB/RSP H/RSP BA/RSP
30 Alexsandr Bogatyrev 0.829 0.561 0.585 0.743 1.304 0.438 0.886 0.756 19 12 0.632
16 Mikhail Yakovlev 0.348 0.609 0.609 0.667 1.275 0.441 0.889 0.696 6 2 0.333
33 Roman Besonov 0.364 0.500 0.591 0.524 1.024 0.356 0.762 0.727 8 5 0.625
1 Alexsey Valyalin 0.700 0.500 0.500 0.684 1.184 0.396 0.842 0.800 10 5 0.500
24 Alexsandr Kovtun 0.825 0.550 0.625 0.813 1.363 0.451 0.844 0.675 16 7 0.438
23 Valentin Aleksandrov 0.931 0.552 0.655 0.750 1.302 0.436 1.000 0.828 15 5 0.333
17 Boris Fedin 0.640 0.520 0.600 0.476 0.996 0.353 0.905 0.760 7 3 0.429
11 Andrey Sergienkov 0.684 0.526 0.579 0.500 1.026 0.362 0.786 0.579 6 3 0.500
71 Andrey Starov 0.500 0.563 0.563 0.417 0.979 0.357 0.750 0.563 6 2 0.333
10 Oleg Tishin 0.714 0.524 0.619 0.471 0.994 0.353 0.824 0.667 7 2 0.286
22 Maksim Yudaev 0.481 0.444 0.519 0.560 1.004 0.340 0.800 0.741 10 4 0.400
55 Bogdan Strelchenko 0.435 0.391 0.478 0.565 0.957 0.317 0.783 0.783 8 3 0.375
15 Vladimir Titaevv 0.500 0.462 0.500 0.609 1.070 0.360 0.609 0.538 10 3 0.300
18 Sergey Dolinskiy 0.578 0.489 0.533 0.455 0.943 0.334 0.879 0.644 17 7 0.412
25 Igor Baryshnikov 0.542 0.458 0.625 0.350 0.808 0.294 0.800 0.667 14 6 0.429
99 Anton Shirokiy 0.409 0.409 0.455 0.333 0.742 0.267 0.778 0.636 7 3 0.429
32 Mikhail Klimov 0.583 0.667 0.667 0.333 1.000 0.383 0.667 0.333 2 1 0.500
15 Vladimir Titaev 0.600 0.500 0.500 0.333 0.833 0.308 0.333 0.200 1 0 0.000
50 Artem Artamonov 0.500 0.389 0.444 0.563 0.951 0.316 0.938 0.833 10 4 0.400
13 Andrey Egorov 0.444 0.333 0.333 0.429 0.762 0.257 0.429 0.333 4 2 0.500
78 Vladimir Antuhov 0.516 0.355 0.419 0.231 0.586 0.217 0.808 0.677 15 4 0.267
44 Andrey Bogatyrev 0.400 0.467 0.533 0.300 0.767 0.285 0.900 0.600 8 1 0.125
0 Vladimir Timakov 0.467 0.600 0.600 0.143 0.743 0.306 0.286 0.133 2 0 0.000
20 Andrey Shpakovskiy 0.364 0.182 0.364 0.100 0.282 0.107 0.800 0.727 6 0 0.000
0 Valeriy Guskov 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1 0 0.000
5 Andrey Gavrilov 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 0.667 2 0 0.000
7 Ilya Sorokin 0.200 0.200 0.400 0.000 0.200 0.090 0.500 0.400 3 0 0.000
TOTALS 0.577 0.482 0.542 0.514 0.996 0.345 0.804 0.658 220 84 0.382
Batting — Batting Quality
# Name QAB1% QAB2% QAB3%
30 Alexsandr Bogatyrev 48.8 48.8 36.6
16 Mikhail Yakovlev 43.5 43.5 13.0
33 Roman Besonov 50.0 50.0 27.3
1 Alexsey Valyalin 50.0 50.0 30.0
24 Alexsandr Kovtun 45.0 45.0 25.0
23 Valentin Aleksandrov 51.7 51.7 37.9
17 Boris Fedin 44.0 44.0 20.0
11 Andrey Sergienkov 42.1 42.1 26.3
71 Andrey Starov 37.5 37.5 18.8
10 Oleg Tishin 47.6 47.6 28.6
22 Maksim Yudaev 44.4 44.4 22.2
55 Bogdan Strelchenko 43.5 43.5 21.7
15 Vladimir Titaevv 42.3 42.3 23.1
18 Sergey Dolinskiy 37.8 37.8 28.9
25 Igor Baryshnikov 37.5 37.5 33.3
99 Anton Shirokiy 36.4 36.4 22.7
32 Mikhail Klimov 16.7 16.7 8.3
15 Vladimir Titaev 40.0 40.0 20.0
50 Artem Artamonov 27.8 27.8 22.2
13 Andrey Egorov 33.3 33.3 33.3
78 Vladimir Antuhov 25.8 25.8 19.4
44 Andrey Bogatyrev 26.7 26.7 20.0
0 Vladimir Timakov 6.7 6.7 0.0
20 Andrey Shpakovskiy 18.2 18.2 9.1
0 Valeriy Guskov 0.0 0.0 0.0
5 Andrey Gavrilov 0.0 0.0 0.0
7 Ilya Sorokin 20.0 20.0 20.0
TOTALS 39.0 39.0 24.2