Fielding

Fielding — Basic

# Name G Et Ef ERR PO A SBA CS DP TP PB PKF PK FP
15 Vladimir Titaev 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1.000
25 Igor Baryshnikov 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
0 Vladimir Timakov 3 0 0 0 27 0 16 0 0 0 2 0 0 1.000
0 Valeriy Guskov 2 0 0 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1.000
5 Andrey Gavrilov 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
71 Andrey Starov 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000
32 Mikhail Klimov 5 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1.000
1 Alexsey Valyalin 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
33 Roman Besonov 5 1 0 1 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0.968
18 Sergey Dolinskiy 7 1 2 3 65 11 30 8 1 0 8 0 0 0.962
50 Artem Artamonov 3 0 1 1 14 10 3 1 0 0 1 0 0 0.960
17 Boris Fedin 6 0 1 1 10 12 0 0 4 0 0 0 0 0.957
55 Bogdan Strelchenko 4 0 1 1 17 2 0 0 1 0 0 0 0 0.950
15 Vladimir Titaevv 8 0 2 2 14 10 0 0 2 0 0 0 0 0.923
30 Alexsandr Bogatyrev 8 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.909
16 Mikhail Yakovlev 6 1 3 4 34 1 0 0 4 0 0 0 0 0.897
10 Oleg Tishin 5 0 2 2 5 9 0 0 2 0 0 0 0 0.875
23 Valentin Aleksandrov 5 0 2 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0.857
11 Andrey Sergienkov 6 0 3 3 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0.824
22 Maksim Yudaev 7 0 2 2 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0.818
13 Andrey Egorov 2 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0.800
44 Andrey Bogatyrev 7 2 2 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0.778
99 Anton Shirokiy 6 0 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0.714
78 Vladimir Antuhov 7 2 4 6 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0.647
24 Alexsandr Kovtun 10 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600
7 Ilya Sorokin 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500
0 Vladimir Petrov 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
20 Andrey Shpakovskiy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
TOTALS 11 8 33 41 272 112 49 9 7 0 11 0 2 0.904